Karting Liga

serbian language
Da preuzmete pravilnik Karting Lige, kliknite ovde.

Amaterska Karting Liga Srbije 2024. - Sezonski pravilnik

Ovaj pravilnik je osnova svih rekreativnih događaja Karting Lige i potpuno je obavezno poznavati ga kako biste učestvovali na bilo kojem od naših događaja, jer je cilj da oni budu što čistiji, pošteniji i zabavniji, a za to je potrebno znati i poštovati pravila.

Član 1. Cilj Karting Lige.

Karting Liga kao neprofitna i neformalna organizacija, promoviše karting sport, pružajući zdravu alternativu za slobodno vreme svim onima koji žele da uživaju u ovom sportu, promovišući vrednosti poštovanja i druženja i udaljavajući se od okruženja u kojem je akcenat isključivo na konačnom rezultatu. Stoga, kroz različite dogadjaje u krugovima naše zajednice, vozimo amaterske runde sa kartinzima za iznajmljivanje.

Karting Liga funkcioniše zahvaljujući saradnji svih vozača članova.

Član 2. Odgovornost i sportski duh.

Na početku sezone ili na prvom događaju na kojem učestvuju, samim učestvovanjem svi vozači daju saglasnost i potvrdu da su u savršenom zdravlju za karting i tvrde da su pročitali i znaju za ovaj dokument, kao da će ga poštovati i pridržavati ga se, a u suprotnom mogu biti izbačeni iz lige. Učestvovanje na ovim događajima podrazumeva posvećenost sportskom duhu i duhu druženja, razumevajući da je glavna stvar zabava učesnika.

Zabranjeno je isticanje bilo kakvih obeležja ekstremističkih organizacija, kao i isticanje fašizma, nacizma, ratovanja. Isticanje reklamnih i bilo kakvih društveno-orjentisanih poruka nije dozvoljeno bez prethodnog dogovora sa samim organizatorom događaja.

Reklamiranje konkurentskih takmičenja, timova i kompanija, nije dozvoljeno.

Organizator i uprava trke mogu sankcionisati i proterati svakog učesnika koji ne teži cilju lige i ima neprimereno ponašanje na i/ili van staze, kako bi izbegli ometanje i nesportske vrednosti.

Član 3. Organizacija i tok trke.

Za organizaciju Karting Lige, kao i drugih zabavnih događaja u istoj organizaciji, zadužen je organizator, koji obavlja posao altruističke prirode. U svakoj trci, pored organizatora, angažovan je i direktor trke, koji će biti odgovoran za razvoj događaja i za donošenje bilo koje odluke koja utiče na njegov razvoj, uključujući disciplinske odluke "na mestu". Odluke o toku trka tokom događaja vozači ne mogu osporiti.

Zbog vremenskih ograničenja i broja kartinga na različitim stazama, organizator će objaviti maksimalan broj prijava pre svake trke.

Član 4. Registracija za Karting Ligu i trke.

Postoje tri načina za učestvovanje u AKLS Karting Ligi:

 • - Sezonsko mesto
 • - Člansko mesto
 • - Gostujuće mesto

Sezonsko mesto

Pre početka same sezone, u prvih nedelju dana otvorenih prijava omogućavamo uplatu cele sezone unapred, sezonsko mesto, koje garantuje vozaču učešće na svakoj trci šampionata, bez potrebe za pojedinačnim prijavama za svaku trku posebno.

Vozači sa sezonskim mestom, ne treba da se posebno prijavljuju na trku a njihovo je diskreciono pravo da to mesto prepuste drugim vozačima u slučaju sprečenosti dolaska na trku.

Cena sponzorskog mesta je 60.000 RSD (šezdeset hiljada dinara). Broj sezonskih mesta je ograničen.

Člansko mesto

Godišnja članarina za učestvovanje u AKLS Karting Ligi iznosi 6.000 RSD (šest hiljada dinara) jednokratno, i to je iznos koji se ulaze u fond za organizaciju događaja, kao i za nagrade na kraju sezone. Plaćanjem članskog mesta, vozač stiče prvenstvo kod prijava za svaku pojedinačnu trku.

Vozači sa plaćenom članarinom imaju prednost prilikom registracije za trku u periodu od tri do dve nedelje pre same trke. Od tog trenutka, organizator prihvata registracije isključivo po redosledu prijema uplata dok se ne postigne maksimalan broj registracija.

Prijava za svaku pojedinačnu trku iznosi 6.000 RSD (šest hiljada dinara) a plaća se najkasnije do poslednje srede pre trke. Prijava izvan perioda rane registracije (do žreba iliti poslednje srede pre trke) ili na dan trke (ako ima slobodnih mesta) naplaćuje se 7.000 RSD (sedam hiljada dinara).

Gostujuće mesto

Pravo na gostujuće mesto ima svako ko se do tog momenta, u sezoni, nije trkao sa nama više od dva puta. Ova mesta su izuzetno retka 😀, jer se popunjavaju nakon što se svi članovi izjasne da li učestvuju u narednoj trci. Vozač gost, ne plaća nikakvu članarinu lige, već isključivo tu trku za koju se prijavljuje.

Učestvovanjem na trci naše lige kao gost, vozača ne uključuje u trku za nagrade na kraju sezone. Njegovi bodovi ostaju validni, da ukoliko se pridruži našoj ligi kao punopravni član , nakon dve trke kao gost, može da ima ista prava kao i ostali članovi.

Cena trke za goste je 7.500 RSD (sedam hiljada i petsto dinara).

4.1. Način plaćanja.

Plaćanje kotizacija kao i pojedinačnih trka, vrši se isključivo putem sajta AKLS Karting Lige (https://kartingliga.rs/)

U slučaju problema sa plaćanjem, obratiti se nama putem kontakt forme na sajtu (https://kartingliga.rs/kontakt) i u najkraćem roku će vam se javiti neko iz našeg tima.

U slučaju kasne prijave, kada je već prekoračen broj vozača za trku, vozaču koji nije uspeo da se registruje na vreme biće vraćen novac. U slučaju ovog problema, kontaktiraće vas neko iz našeg tima preko email adrese sa kojom ste se registrovali.

4.2. Povrat novca.

Kada vozač koji se prijavio na trku nije u mogućnosti da prisustvuje tom trkačkom danu, ukoliko na vreme obavesti organizatora, minimalno 3 dana unapred, biće mu vraćena uplata.

U slučaju da se vozač ne pojavi na dan trke, a da nije prijavio svoje odsustvo, isti neće moći da zatraži povrat uplate sa navedenog trkačkog dana niti je preneti na sledeći, osim iz opravdanih medicinskih razloga prijavljenih pred početak trke.

Član 5. Razvoj trka Karting Lige.

Svaki naš događaj ima i poštuje zadatu satnicu. Preporučeno je da svi prijavljeni trkači budu na stazi najkasnije pola sata pre dogovorenog početka trke, kako bi na vreme obavili pripremne aktivnosti za nju.

5.1. Dolazak na stazu i merenje.

Kada dolazite na naš događaj, jedna od prvih obaveznih aktivnosti jeste prvo javljanje/prijava na našem glavnom štandu i merenje u opremi za trkanje. Na osnovu izmerene mase vozača određuje se potreba za balastom, u skladu sa pravilnikom.

Svi vozači moraju da imaju minimum 85kg, uključujući i balast.

5.2. Brifing.

Vozači su u obavezi da prisustvuju brifingu koji vodi direktor trk u najavljeno vreme pred početak trkačkog dana. Tačnost je obavezna. Vozači koji dođu nakon vremena sastanka će biti sankcionisani od strane direktora trke, premeštajući se na poslednja mesta na startnoj poziciji odgovarajuće trkačke grupe.

5.3. Format događaja.

Ceo događaj, od starta prve trke, traje približno 4h (četiri sata), u zavisnosti od okolnosti i uslova karting centra.

Događaj će se odvijati na sledeći način:

 • - Prijava i merenje vozača
 • - Brifing pred trku (minimum 10 minuta pred prvu trku)
 • - Prve grupne trke, nasumično određeni startni poredak (približno 9* minuta vožnje izraženo u krugovima)
 • - Druge grupne trke - obrnuti startni poredak (približno 9* minuta vožnje izraženo u krugovima)
 • - Pauza 15 minuta za određivanje finalnih grupa
 • - Finalne trke, u redosledu od najslabijeg finala (od C2 ka A finalu). Finalne trke su duže od grupnih, približno 12* minuta vožnje izraženo u krugovima.

Broj učesnika je ograničen za svaku trku i zavisi od tehničkih mogućnosti karting centra na kojem se odvija naš događaj. Očekivani maksimalni broj takmičara je između 32 i 40, a biće posebno najavljen pred svaki pojedinačni događaj.

Nezavisno od broja grupa na startu događaja, maksimalni broj finalnih grupa je četiri.

Startne pozicije u grupama vozačima su dodeljene prilikom žreba za dati događaj (poslednje srede pred vikend kad se održavaju trke). Ona pozicija na kojoj je vozač izvučen u svojoj grupi označava njegovo startno mesto u prvoj grupnoj trci, a za drugu grupnu trku, njegovo startno mesto je obrnuto u odnosu na prvu grupnu trku.

Primer: Grupa ima 8 vozača, prvu grupnu trku startujem kao drugi, drugu grupnu trku ću startovati kao sedmi.)

Nakon obe grupne trke, za pozicioniranje u okviru svakog finala će se uzeti: ukupni plasman, broj osvojenih bodova, broj prekršaja i najbolje vreme svakog vozača u okviru obe grupne trke kako bi se odredila njegova početna pozicija u finalu.

Primer: Ukoliko je vozač u grupi od osam vozača zauzeo 2. mesto, on je prošao u A finale, a zavisno od broja bodova osvojenih u grupi, zauzeće peto, šesto, sedmo ili osmo mesto na startu A finala. U slučaju da vozači imaju isti broj osvojenih bodova u grupi, sledeći kriterijum za poređenje je broj faulova u tim grupnim trkama (manji broj ima prednost), a ukoliko su i tada izjednačeni, najbržeg izvezenog kruga ukupno, u bilo kojoj od dve grupne trke. Od pol pozicije do četvrtog startnog mesta, pozicije su rezervisane za pobednike grupnih trka, bez obzira ako, u ovom slučaju drugoplasirani ima više osvojenih bodova, manje faulova ili brži najbrži krug u grupnoj trci od nekog od pobednika grupa.

U svim trkama dodela kartinga je određena softverski, lutrijom. Organizator zadržava pravo na odabir načina sprovođenja lutrije.

Na dan događaja vozačima je dozvoljen trening u regularnim sesijama karting staze na kojoj će se odvijati trkanje. Poslednja trening sesija se ne sme voziti manje od 1h pre početka trkanja. Svako nepoštovanje ovog pravila kažnjava se startovanjem sa poslednje pozicije u obe grupne trke.

*organizator će pregovarati sa svakim karting centrom kako bi se dobilo maksimalno moguće vreme na stazi.

5.4. Bodovanje u grupnim trkama.

U zavisnosti od broja vozača u svakoj grupi, broj bodova dodeljen pobedniku grupe biće jednak broju vozača u grupi, drugo mesto u grupnoj trci će nositi broj bodova pobednika grupe umanjen za dva, a sva naredna mesta po bod manje od boljeplasiranog. Poslednje plasirani u grupnoj trci neće osvojiti nijedan bod u toj trci. Ukoliko jedna od grupa ima manje vozača od druge grupe, pobednik će osvajati broj bodova kao da je cela grupa popunjena podjednako kao preostale grupe, a poslednje plasirani će biti blago povlašćen, osvajanjem bodova umesto nule.

Primer:

Pozicija Poeni
1. 10
2. 8
3. 7
4. 6
5. 5
6. 4
7. 3
8. 2
9. 1
10. 0

5.5. Bodovanje za najbrži krug.

Za najbrži krug izvezen u bilo kojoj trci tokom događaja dodeljuje se dodatnih 2 poena.

5.6. Rezultat.

Svaka grupna trka ima zaseban rezultat. Nakon obe grupne trke, u zavisnosti od broja takmičara, vozači se po rezultatu plasiraju u jedno od finala - finale A, finale B, finale C1, finale C2. Vozači u finalu A dobijaju odgovarajuće bodove od prvog do posljednjeg u okviru svog finala, prvi u finalu B dobija bodove sledećeg do poslednjeg klasificiranog u finalu A, i tako dalje.

5.7. Tabela bodova.

Finale:

Pozicija Poeni
1. 35
2. 30
3. 26
4. 23
5. 21
6. 20
7. 19
8. 18
9. 17
10. 16
11. 15
12. 14
13. 13
14. 12
15. 11
16. 10
17. 9
18. 8
19. 7
20. 6
21. 5
22. 4
23. 3
24. 2

Sva mesta nakon 24. mesta osvajaju po 1 poen za učestvovanje u trkačkom danu. U slučaju da na događaju učestvuje manje od 24 vozača, ukupno poslednje plasirani takmičar osvaja broj poena jednak poziciji ispod svoje konačne pozicije.

5.8. Trkačka postolja.

Na kraju događaja održaće se pobednička ceremonija, a trofeji će se dodeliti prva tri vozača u svakom finalu. Molimo učesnike da ostanu na mestu događaja do grupne fotografije koja se snima na podijumu na kraju događaja.

Neostajanje na ceremoniji dodele trofeja, za vozače koji su se plasirali među prva tri, u nekom od finala, kažnjava se plasmanom na poslednje mesto u toj finalnoj trci. Podijum se popunjava redosledom nakon primenjene sankcije.

Ukoliko vozač koji nasleđuje podijumsko mesto takođe nije prisutan prvi sledeći prisutni vozač će naslediti poziciju.

U slučaju odsustva sa podijuma zbog više sile, vozač neće biti kažnjen.

Član 6. Dodela kartinga i njihov rad.

Trkački događaji Karting Lige zasnovani su na kružnim trkama kartinga za iznajmljivanje (rental). U cilju promovisanja jednakosti predviđena je upotreba balastnih tegova za kartinge. Ukoliko ne postoje tehničke mogućnosti za balastiranje kartinga trke će se voziti bez balasta.

Kartinzi se uvek dodeljuju ​​lutrijom,s time da nijedan vozač ne može ponoviti karting u bilo kojoj sekciji trke, osim uz opravdano odobrenje direktora trke. U slučajevima kada je to moguće, balastni tegovi će se koristiti tako da težina opremljenog vozača dostigne najmanje 85 kg. Upotreba ličnih tegova je dozvoljena nakon potvrde od organizatora. Provera ličnih tegova može biti vršena, nasumično, više puta tokom događaja. Ukoliko vozač nakon trke ne raspolaže pravilnim balastom kažnjava se poslednjim mestom u trci koju je upravo završio.

Svi kartinzi se dodeljuju lutrijom. Sem u slučaju nedostatka zamenskog kartinga, nijedan vozač ne može da ponavlja karting, osim uz opravdano odobrenje direktora trke. Ukoliko nekom od vozača pripadne karting za koji se naknadno (nakon starta trke) utvrdi da ne funkcioniše karting ili transponder, karting će se ukloniti iz narednih sesija, ukoliko postoji tehnička mogućnost, ali nažalost oštećeni vozač neće imati priliku da ponovo vozi istu trku u drugom kartingu.

Ako je bilo koji karting očigledno spor, na treningu ili na trci, vozači bi trebali obavestiti organizatora koji može odlučiti da li se taj karting koristi za trkanje ili ne. Zabranjeno je menjati karting bez opravdanog razloga i bez saglasnosti organizatora. Pod opravdanim razlogom podrazumeva se lomljenje ili kvar nekog elementa kartinga koji ugrožava vozača ili ostatak učesnika ili uzroci koji sprečavaju normalan rad kartinga. Ukoliko vozač odbija da vozi bez obzira na nemogućnost zamene kartinga izgubiće ukupan plasman postignut na događaju zbog nesportskog ponašanja.

Za vreme vrućina, u slučaju kvara, karting se može parkirati ili odvesti u boks i koristiti drugi dodeljeni karting, ako je dostupan. Kvarovi tokom trka su deo sporta i ne nose nikakvu nadoknadu. Vozač oštećenog kartinga ne sme ometati normalan tok trke, nesportski manevrisati ili ometati preticanja, u suprotnom će biti sankcionisan u skladu sa opisanim vrstama trkačkih sankcija u nastavku ovog Pravilnika. Ukoliko vozač mora da ukloni karting sa staze u slučaju kvara ili iz bilo kog razloga značajno uspori kada to nije očekivano, obavezan je da drži vidno podignutu ruku dok ne obavi neophodni manevar.

Član 7. Organizator trke.

Organizator trke je odgovoran za održavanje cele AKLS Karting Lige i njenih događaja.

Za svaki događaj, organizator će imenovati direktora trke koji će delovati kao "odgovorni za trkačke incidente". Ova odgovorna osoba biće zadužena za mobilizaciju i organizaciju sudija u krivinama staze poput stjuarda u F1. Sudije će biti smeštene na strateškim mjestima na stazi kako bi posmatrali i zapisivali incidente koje vide tokom trke u takozvani "sankcioni list". Nakon toga, direktor trke zajedno sa sudijama, analiziraće incidente koje su primećeni i primeniće, nakon savetovanja sa uključenim vozačima, u slučaju najtežih prekršaja, odgovarajuće sankcije predviđene propisima.

Član 8. Prekršaji i sankcije.

8.1. Vrste prekršaja.

Trkanje je adrenalinski sport i kao takav često prouzrokuje incidentne situacije. Kako smo mi kao liga gosti karting centara na kojima održavamo naše događaje i rentiramo njihove kartinge, postoji set pravila koji svi vozači moraju da poštuju kako bi se trkali sa nama.

Zbog toga smo uveli odredjene vrste prekršaja kao i adekvatne sankcije koje ih prate.

Prekršaje svrstavamo u tri grupe, po uticaju:

 • Zeleni faul - lakši prekršaj
 • Žuti faul - teži prekršaj, ali bez ugrožavanja bezbednosti ostalih učesnika
 • Crveni faul - izuzetno težak prekršaj

Klasifikacija prekršaja kao zelenog, žutog ili crvenog prekršaja uvek će biti na diskreciji sudije i direktora trke.

Video zapisi, snimljeni na uredjajima koje vozači nose na sebi tokom trka, neće se uzimati u obzir prilikom sudijskih odluka, niti mogu uticati na rezultat trka.

8.1.1 Zeleni faul

Bilo koji incident ili ponašanje u trci koje se smatra kažnjivim, a da nije značajno uticao na sam tok trke oštećenog vozača.

Zeleni faulovi se sabiraju, a dva zelena faula postaju žuti faul.

- KONTAKT:

Svaki kontakt koji menja trkačku liniju oštećenog vozača bez promene pozicija. Pod ovom definicijom podrazumevaju se kontakti u zonama kočenja i skretanja.

Preticanje uz kontakt, ukoliko je vozač koji je načinio prekršaj vratio poziciju oštećenom vozaču u naredne dve krivine.

- LINIJA KRETANJA:

Više od jedne linije promene pravca za odbranu pozicije pred ulazak u zonu kočenja.

Neostavljanje potrebnog prostora na stazi za suparnički karting, kada se postavio pored nas pre zone kočenja, prednjim krajem ispred našeg zadnjeg kraja.

Ponavljanje bilo koje od prethodnih stavki rezultuje dodatnim zelenim faulovima.

8.1.2 Žuti faul

Bilo koji incident ili ponašanje u trci koje se smatra kažnjivim, a da jeste uticao na tok trke oštećenog vozača, pozicije vozača tokom trke ili generalnu sigurnost ostalih vozača.

Svaki pojedinačni žuti faul označava gubitak jedne trkačke pozije na kraju trke u kojoj je zabeležen.

Žuti faulovi se sabiraju, a tri zabeležena žuta faula čine crveni faul.

- KONTAKT:

Udarac drugog vozača i preticanje u bilo kom delu staze. Udareni vozač je izgubio samo jednu poziciju.

Kontakt za žuti faul može biti i jači udarac drugog vozača od pozadi prilikom kočenja, bez preticanja ukoliko je značajno uticao na oštećenog vozača.

- LINIJA KRETANJA:

Namerno ili nenamerno izlaženje sa delom kartinga van staze, prilikom kog je vozač stekao prednost u direktnom duelu.

Namerno zaustavljanje klizanjem, ostavljanje tragova gumama prilikom kočenja pre, tokom ili nakon trke. Ova radnja je kažnjiva žutim faulom isključivo ako nije prouzrokovana dešavanjima na stazi ispred vozača.

- BEZBEDNOST:

Nebezbedan povratak u trku nakon izletanja.

Ukoliko se našao van staze, svaki vozač je dužan da se uveri u mogućnost povratka na stazu bez uticaja na ostale vozače. Tek nakon toga može se vratiti na stazu i trkačku liniju.

Bilo kakvo namerno ili nenamerno pomeranje lakih barijera koje definišu granice staze, koje nije prouzrokovano kontaktom sa drugim vozačem.

Ponavljanje bilo koje od prethodnih stavki rezultuje dodatnim žutim faulovima.

8.1.3 Crveni faul

Ozbiljan incident ili nesportsko ponašanje tokom događaja, koje je značajno uticalno ili na samo trkanje na stazi, bezbednost ili na generalan tok događaja.

Svi crveni faulovi načinjeni u trkama će biti revidirani sa vozačima, sudijama i direktorom trke kako bi se utvrdila konačna kazna. Van toga, kontakt ili razgovor koji ometa sudije, direktora trke ili organizatora u svrhu žalbi ili primedbi je najstrože zabranjen.

Ponovljeni crveni faulovi na istom događaju rezultuju sa pet (5) kaznenih poena u generalnom poretku, a organizator zadržava pravo da spornog vozača dodatno sankcioniše.

- KONTAKT:

Incident koji je doveo do toga da oštećeni vozač izgubi više od dve pozicije u trci ili ne može da završi trku zbog posledica kontakta.

- BEZBEDNOST:

Nepromišljena, opasna vožnja. Nesportski manevri izvedeni kako bi se namerno naškodilo drugom protivniku.

Namerno izlaženje sa staze sa sva četiri točka prilikom kog je vozač napredovao minimalno za jednu poziciju.

Uočljiv break-test, uzrokujući posledice ostalim vozačima.

Preticanje pod žutom zastavom - ukoliko je na stazi incident, nema preticanja.

- NESPORTSKO PONAŠANJE:

Uvrede ili pretnje bilo kojoj osobi.

Nepoštovanje direktora trke, sudija, nekoga od organizatora ili drugih ljudi prisutnih na događaju.

Bilo kakvo proganjanje sudija, direktora trke ili organizatora, pre, tokom ili nakon trkanja, sa ciljem menjanja ishoda dodeljenih faulova.

Pijanstvo ili vožnja pod uticajem opojnih droga.

Revanšizam oličen u iniciranju kontakta sa vozačem koji vas je upravo oštetio.

8.1.4 Dodatne sankcije

Prevremeni start, bez obzira da li je vozač nakon istog zastao rezultuje u ponavljanju starta trke. Vozač koji je načinio prekršaj u ponovljenom startu kreće sa poslednje pozicije, a svi vozači koji su originalno bili iza njega na startu napreduju za po jednu poziciju.

Organizator zadržava pravo da zabrani nastavak trkanja određenom vozaču, ukoliko je to zahtev vlasnika ili menadžera staze.

8.2. Vrste sankcija.

Zavisno od težine prekršaja, sankcije se mogu primeniti na poziciju i/ili bodove. Sankcije će biti proporcionalne zavisno od intenziteta prekršaja, posledica spomenutog prekršaja i ponašanja vozača koji je načinio prekršaj.

Sankcije će stupiti na snagu odmah. Sankcije će primeniti direktor trke ili organizator na licu mesta. Potencijalno menjajući njihov plasman na spornoj trci i potencijalno pozicioniranje u odgovarajuće finalne trke i podijum.

Sankcije koje se primenjuju tokom događaja mogu biti:

 • - Gubitak pozicije u trci
 • - Gubitak više pozicija u trci
 • - Poslednja pozicija u trci
 • - Gubitak bodova u trkačkom danu

Član 9 - Tehnički problemi, sigurnost i nepredvidjene situacije.

9.1. Tehnički problemi na startu

Startne pozicije su predefinisane i biće uvek izrečene učesnicima pre samog starta pojedinačne trke. Startna pozicija zavisi od redosleda kojim je vozač izvučen na žrebu.

Što se tiče samog starta trke, ukoliko nekom od vozača karting otkaže u trenutku starta bilo koje trke, u toku uvodnog kruga, vozačima će biti signalizirano žutim zastavama da istog momenta uspore, prestanu sa trkanjem i u laganom maniru dodju do startnih pozicija, gde će se održati restart trke.

Sve pozicije osvojene pre nego što je signaliziran ponovni start trke se poništavaju. Startne pozicije ostaju iste kao da se ništa nije dogodilo.

9.2. Žuta zastava

Žuta zastava se ističe u slučaju većeg incidenta ili izletanja sa staze. Vozači koji nailaze na žutu zastavu dužni su da posebno obrate pažnju na situaciju na i oko staze nakon mesta isticanja zastave. Vozači su dužni da smanje brzinu kretanja oduzimanjem gasa ili kočenjem, u zavisnosti od situacije. Svako trkanje pod žutom zastavom je zabranjeno i najstrožije se kažnjava. Žuta zastava važi do prve sledeće krivine iza incidenta, u zavisnosti od konfiguracije staze.

Svako preticanje ili incident pod periodom ili delom staze na kom je aktivna žuta zastava se vodi kao težak incident i biće sankcionisan crvenim faulom.

9.3. Plava zastava

Plava zastava se ističe u slučaju da vozača jedan ili više vozača obilazi za ceo krug.

Vozač kom je istaknuta plava zastava, dužan je da blago popusti gas i skloni se sa trkačke linije dok ga brži vozači bezbedno ne preteknu.

Ukoliko je više vozača grupisano tako da se njima kao grupi ističe plava zastava, za njih važe pravila o neobilaženju istovetna kao da je istaknuta žuta zastava.

9.4. Nepredvidjene situacije

Ukoliko iz bilo kog razloga, započet trkački dan nije moguće završiti, mogući raspleti su sledeći:

 • 1. Trka se odlaže i ceo trkački dan se ponavlja ukoliko nisu odvezene prve grupne trke za svaku grupu.
 • 2. Trka se odlaže i trkački dan se naknadno nastavlja gde je stao, ukoliko jesu odvezene sve prve grupne trke za svaku grupu ali nisu odvezene sve druge grupne trke za svaku grupu.
 • 3. Trka se završava i bodovi se dodeljuju na osnovu trenutnog plasmana i startnih pozicija u finalima, ukoliko su odvezene sve grupne trke, ali ne i sva finala. Koeficijent za obračun bodova u ovom slučaju je 0,7. Bodovi će se zaokruživati na vrednost kojoj teže.

Član 10 - Klasifikacija, nagrade i kategorije.

Nagrade će se uspostaviti tokom sezone i naravno, najviše će zavisiti od dostupnih sredstava (broja učesnika i eventualnih sponzora).

10.1.

Prvenstvo će imati jedinstvenu klasifikaciju.

10.2.

Za ukupnu klasifikaciju prvenstva i dobijanje finalnog rezultata, svakom takmičaru se sabiraju najbolji plasmani/osvojeni bodovi sa šest od sedam trka, sa kojeg će se dalje oduzeti eventualne kazne koje su prikupljene tokom prvenstva u svim trkama.

10.3.

U slučaju izjednačenog broja bodova u prvenstvu, radi odlučivanja ukupnog pobednika, na prvom mestu se gleda broj pobeda, više drugih mesta, više trećih mesta i konačno broj faulova. Ako se izjednačenje nastavi, pobednik će biti najbolje plasirani u poslednjem kolu.

10.4. Ostale kategorije.

Kategorija "XL" su vozači preko 90 kg. Rezultati za ovu kategoriju izvlače se direktno iz ukupnog generalnog rezultata, bez obzira na to da li se trke voze sa ili bez balasta. Mogu se vršiti nenajavljena kontrolna merenja vozača koji su u "XL" kategoriji.

Vozači kategorije XL moraju težiti više od 90 kg opremljeni na svim trkama Karting Lige u kojima učestvuju. Vozač čija težina oscilira tokom sezone između dve kategorije u različitim trkama biće dodeljeni lakšoj kategoriji.

Karting Liga može otkazati, izmeniti ili stvoriti potkategorije zavisno o vozačima koji su učestvovali, na primer mlađim vozačima, veteranima, ženama itd.

10.5. Nagrade.

Ukupno prikupljeni novac preostao nakon namirivanja svih troškova organizacije događaja biće namenjen nagradama. Namera je da nagrade dosegnu što veći broj vozača.

Da bi učesnici bili kvalifikovani za završnu nagradu sezone neophodno je da uplate članarinu ili sezonsko mesto.

Član 11. - Datumi i vremena.

Datume i planirane dane trkanja za 2024. godinu organizacija će objaviti uskoro na web stranici https://kartingliga.rs/ i na Instagramu (https://instagram.com/kartingliga/) lige.

Karting Liga zadržava pravo promene datuma ili sesija. Ako se zbog bilo koje okolnosti datum morao promeniti, na primer, iz meteoroloških razloga, nemogućnosti karting centra da nam pruži potrebnu pažnju ili bilo kojeg događaja koji sprečava planirani razvoj aktivnosti, organizator će biti zadužen za određivanje novog datuma. Vozač koji ne može prisustvovati novom trkačkom danu a platio je učešće, može povratiti uplatu.

Član 12. - Ovlašćenja Karting Lige.

Karting Liga je ovlašćena tumačiti ova pravila i odlučivati o bilo kojoj stvari koja nije predviđena ovim pravilima, a može takođe izvršiti odgovarajuće promene propisa.

Propis uspostavljen od strane Karting Lige 13.03.2021.
Obnovljen 18.02.2024.