Nazad

7. jul 2022.

Pravila za 2h Kule Endurance1. Merenje težine i stavljanje tegova

Svi članovi ekipa se mere, i izračunavamo prosečnu težinu svake ekipe.

Sve ekipe se ravnaju tako da sa tegovima ne odstupaju više od 5kg od prosečne težine u odnosu na najtežu ekipu.
Trenutno je računica da prosečna ekipa ima cc 95kg u proseku, tako da se sve ekipe ravnaju tako da imaju najmanje 90kg u proseku. Merenje svih članova ekipa će biti provereno pre početka kvalifikacija.

Tegovi će biti postavljeni u kartinge, ali će morati biti osigurani od strane vozača prilikom pit-stopa/izmena. Svaki vozač u ekipi sa dodatnim balastom vozi sa tim dodatnim balastom, bez obzira da li je on teži od prosečne težine.
Ukoliko ekipa odluči da promeni karting u bilo kom trenutku trkačkog dana, dužni su da sami osiguraju da i novi karting ima adekvatan balast.

Kazna za nepoštovanje bilo čega vezano za dodatnu težinu je 5 krugova.

2. Dodela kartinga

Kartinzi će se ekipama dodeljivati lutrijom (izvlačenje papirica), redoslednom izvlačenja grupa.

Karting moze da se zameni u sledećim momentima: u toku kvalifikacija, nakon kvalifikacija, tokom trke.

Postoji kazna za promenu kartinga i to u zavisnosti u kom momentu se karting menja:
- u toku ili nakon kvalifikacija - kazna je kretanje iz pit-a, bez obzira na ostvareno vreme u kvalifikacijama
- 1 krug kazne - ukoliko se u toku trke menja karting

3. Kvalifikacije

Vozićemo jednu mini sesiju od 8min kvalifikacija za odredjivanje startnih pozicija.
Samo jedan vozač iz ekipe moze da vozi tu kvalifikacionu sesiju.
Vozač koji vozi kvalifikacije mora da započne endurance za svoju ekipu.

Kazna za nepoštovanje startne pozicije, vozača - 2 kruga.

4. Start

Vozači će biti postavljeni na startno-ciljni pravac u liniji, pod 45 stepeni u odnosu na pravac. Razmak izmedju kartinga će biti odokativan, 3m.

Start ćemo odraditi u blago izmenjenom LeMan stilu.

Slično kao i na prvom mikro-endurance-u na Autokomercu, kretaćemo tako što će prvi vozač ekipe biti smešten u karting koji radi na startnom pravcu, drugi član iz ekipe će po startu dotrčati do svog člana, vozača i po kontaktu, vozač može da krene.

Ukoliko ekipa startuje iz pita, vozač kreće tek nakon što prvi vozač krene (ne kada članovi ekipa krenu u trčanje).Odgurivanje vozača u kartingu na startu je zabranjeno. Kazna 1 krug.
Prevremen start, bilo da je načini član ekipe na delu trčanja ili vozač - kazna 1 krug.

5. Izmene vozača

Svaki vozač iz ekipe mora da ima minimum 30minuta provedenih na stazi. Vreme izmena će se beležiti i svako odstupanje od ovog pravila sem u slučaju sudara/povrede će biti kažnjeno sa 1 krugom po minuti manjka.Nema pit-window-a, tako da izmene mogu da se izvrše bilo kada u toku trke.Obavezne su samo 2 promene (kako bi svi vozači iz ekipe vozili).
Postoji jedna izmena od minimalno 1 minut koju će drugi član ekipe morati da najavi (meni ili Aleksi), za dosipanje goriva. Ova izmena, najavljena, može da bude jedna od 2 minimalne izmene.

Prilikom ulaska u pit, pre poslednje krivine (biće rečeno i na brifingu), vozač koji ulazi u pit mora da podigne jednu ruku gore, kako bi ostale vozače na stazi u blizini obavestio da se sklanja.

Nepoštovanje pravila oko nastupa vozača, najave izmene i vremena izmene, dovodi do kazne u krugovima, koji će se tačno precizirati na licu mesta.

6. Kazne u toku trke

Pravila za udarce, kontakte i blokiranja važe na isti način kao i tokom redovnih AKLS trka. Kazne će biti kružne, umesto pozicija.3 mala prekršaja čine srednji prekršaj.2 srednja prekršaja označavaju gubitak 1 kruga. Više srednjih prekršaja kumulativno oduzima broj krugova timu.

Težak prekršaj, nesportsko ponašanje vodi u diskvalifikaciju tima čiji član je kriv za incident.

7. Obilaženje za krug

Plava zastava će biti istaknuta na početku velikog pravca (pre pita), vozač koji dobije plavu zastavu mora da se skloni sa trkačke linije i da dozvoli preticanje bržeg vozača. Nepoštovanje ovog pravila povlači za sobom kaznu.

8. Kraj trke

U 22:00 gledamo kada vodeći u trci prelazi cilj i on označava da je upravo taj krug bio poslednji za sve takmičare. Svi vozači, bez obzira gde se nalaze na stazi treba da predju startno-ciljni pravac nakon vodećeg.Biće naznačeno kada vodeći udje u ono što se veruje da je poslednji krug (nakon 21.59), kako bi svi bili svesni da je sledeći krug verovatno poslednji.